Scroll Top

TIMELINE – Hack the Crisis: Youth

What’s a hackathon?

Что такое хакатон?
Mis on häkaton? 

Timeline  /  хронология   /  ajajoon

2020
04.05.20 / 08:00

Häkatoni “Hack the Crisis: Youth” TOP13 ideede videod

14.04.20 / 12:00
11.04.20 / 00:52

Thank you

Thank you

Facebook post by Alex: “200 beautiful, smart, creative people. 4 days. 4 hours each day, creating amazing ideas. 5 amazing guests from around the world & 20 mentors. All came together to fight the global crisis. You are the best, the craziest, the supercalifragilisticexpialidocious. Thank you.”

0
09.04.20 / 23:50

Good to know / hea teada / хорошо знать – GLOBAL HACK 9.-12.04.20

Good to know / hea teada / хорошо знать – GLOBAL HACK 9.-12.04.20

The Global Hack is a global initiative which unites the Hack the Crisis movement and the 40+ hackathons put up in the frames of this movement.
The core initiative comes from the team who organised the very first hackathon just in 6 hours on 13-15 of March in Estonia and are passionate about solving the huge ongoing crisis that concerns everyone at the moment (the people are from Garage48, Accelerate Estonia, Guaana).

➡️
Globalhack
➡️ www.facebook.com/theglobalhack
➡️ How an Estonian initiative grew into a global community to tackle the coronavirus crisis

0
09.04.20 / 21:20

Vladislav Virtonen – korraldaja

Vladislav Virtonen – korraldaja

Väga tihti räägitakse, et on mingi motivatsioon, mis motiveerib tegutsema ja siis tuleb tulemus. “

“Ma usun, et on võimalik alguses midagi teha ja sellel momendil tekib motivatsioon ning kõik saavad seda teha ise. Just seda, kuidas luua endale seda motivatsiooni, vot seda ma saingi õppida selle häkatoni jooksul.”


 

0
09.04.20 / 20:50

Siimon Härm – korraldaja

Siimon Härm – korraldaja

“Seekord fokusseerisime sellele, mis päriselt tähtis on ehk et inimene.
Inimeselt inimesele leitakse lahendus, mis ka päriselt vajalik on.”

“Kui Sa tead, et see, mida Sa teed, on inimeste jaoks päriselt vajalik, siis ei ole küsimustki. See läheb käima, kui kõik on õige. 
Seepärast oli natuke raske, et teha noortele selgeks, et on vaja kindlad etapid, mis on vaja selgeks teha.”


 

0
09.04.20 / 19:50

Winner / võitja / победитель – The Egg

Winner / võitja / победитель – The Egg

TOP1 (2000€) – Kastisüsteem

0
09.04.20 / 19:35

Winner / võitja / победитель vol1

Latitude59 piletid – PowerToGo & Stay2gether


Edukoht auhind – Saarde


Prototroni tunnustus – CoWin19


500€ – Pole Üksi


500€ – CoWin19


1000€ – Sportflex

0
09.04.20 / 19:24

You guys are awesome!

09.04.20 / 19:18

Waiting for the final results / lõpptulemusi ootamas

09.04.20 / 19:16

Waiting for the final results / lõpptulemusi ootamas

09.04.20 / 19:15

Waiting for the final results / lõpptulemusi ootamas

09.04.20 / 19:00

TOP13 – Hack The Food

TOP13 – Hack The Food

Cooking competition on IG with recipes.


Söögi tegemise ja küpsetamisega seotud võistlus Instagram vahendusel koos retseptidega


Соревнования по готовке еды с рецептами.

0
09.04.20 / 18:56

TOP13 – Stay together

TOP13 – Stay together

An app that could help people find a suitable job faster, without compiling a CV.


Äpp, kus inimesed saavad leida kiiresti tööd, lisamata CV-d.


Приложение, которое сможет помочь находить работу, без составления CV.

0
09.04.20 / 18:50

TOP13 – Sportflex

TOP13 – Sportflex

A platform for young people that want to train with friends without seeing them in real life.


Platvorm noortele inimestele, et nad saaksid treenida koos sõpradega neid päriselt nägemata.


Платформа для молодых, которые хотят тренироваться с друзьями без личного контакта с ними.

0
09.04.20 / 18:45

TOP13 – Saarde

TOP13 – Saarde

An application and an app so they could find themselves coaches-personal trainers.


Rakendus, kus inimesed saavad leida endale personaaltreenerid.


Приложение, с помощью которого люди смогут находить тренеров для личных тренировок.

0
09.04.20 / 18:44

TOP13 – Poleüksi

TOP13 – Poleüksi

A platform that brings together people with same interests.


Platvorm, mis sobitaks sarnaste huvidega inimesed. 


Платформа, которая будет собирать вместе людей со схожими интересами.

0
09.04.20 / 18:41

TOP13 – Netikool

TOP13 – Netikool

E-learning platform Netikool for high school students.


E-õppega seotud platvorm Netikool tudengitele. 


Онлайн платформа, которая создана для взрослых, которые не имеют среднего образовани.

0
09.04.20 / 18:39

TOP13 – Let´s Hang

TOP13 – Let´s Hang

Website for sports.


Veebileht sportimiseks.


Сайт для спорта.

0
09.04.20 / 18:37

TOP13 – eAbi

TOP13 – eAbi

A forum/app where students can discuss topics.


Foorum, kus õpilased saaksid arutada teemade üle.


Форум/приложение где студенты/ученики могут обсуждать непонятные им темы.

0
09.04.20 / 18:33

TOP13 – PowerToGo

TOP13 – PowerToGo

Shareable powerbank networks around the city through an app for everyone to charge their phone outside.


Jagatav akupank üle linnade, et igaüks saab enda telefoni laadida.


Общедоступные сети powerbank по всему городу с помощью приложения, позволяющего каждому заряжать свой телефон на улице

0
09.04.20 / 18:30

TOP13 – CoWin19

TOP13 – CoWin19

Online social platform for people to socialize.


Veebipõhine sotsiaalne platvorm sotsialiseerumiseks.


Онлайн платформа для людей, чтобы помочь им стать более социальными людьми.

0
09.04.20 / 18:27

TOP13 –

09.04.20 / 18:22

TOP13 – The Egg

TOP13 – The Egg

An egg that one can work in. It can be transported and no one will disturb the person inside it.


Transporditav muna, kus saab teha segamatult tööd.


Яйцо, в котором человек может работать один. Его можно перемещать и никто не сможет потревожить человека внутри.

0
09.04.20 / 18:19

TOP13 – Äkki

TOP13 – Äkki

A Russian webpage for everyone to share their stories more easily.


Veebileht venekeelse informatsiooniga lugude kiiremaks jagamiseks.


Русская страница для всех, где люди смогут выкладывать свои истории намного легче.

0
09.04.20 / 15:00

Day 4 / Päev 4 / день 4

And the last day has begun!

Pitches must be submitted by 4pm. No one can be late today!

 


 

Ja algabki viimane päev!

Esitlused peavad olema valmis 16.00.  Täna tuleb unustada hilinemine!

 


Да начнётся последний день! 

Короткое представление должно быть готово к 16:00. Никому нельзя опаздывать. 

 

0
08.04.20 / 18:00

“Anyone can make money on Instagram, starting from about 3000 followers and going upwards from there.”


“Igaüks saab teha raha Instagram´s, alustades 3000 jälgijaga ja sealt jätkates”


“Каждый может начать делать деньги с Instagram’a начиная 3000 подписчиков и продолжать свою деятельность”

0
08.04.20 / 17:16

Inspirational videos about pitching – Startupfest winner

08.04.20 / 17:14

Inspirational videos about pitching – elevator pitch

08.04.20 / 16:12
08.04.20 / 16:05

Third day has begun! / Kolmas päev on alanud! / Третий день начался!

Third day has begun! / Kolmas päev on alanud! / Третий день начался!

Introducing the schedule. This will be the busiest day yet, the schedule is tight!

Today, the prototypes must be ready by 8pm and teams have to start thinking of their pitches, videos and introductions.

Every team will have 4 minutes to talk with a mentor (Peter, Jana and Alex), during which they have to introduce their idea and get feedback.

Later on in the evening, teams will have to write a script for their advertisement video and start writing a pitch.

There will also be an another surprise guest, who will be introduced at 8pm through ZOOM.

Ajakava tutvustus. Tänane õhtupoolik tuleb eriti kiire, ajakava on tihe!

Täna õhtul kella 20-ks peavad tiimidel valmis olema prototüübid ning mõtlema peab juba pitch‘idele, videotele ja lühitutvustustele.

Igal tiimil on aega 4 minutit, et vestelda mentoriga (Peter, Jana ja Alex), mille jooksul peavad nad oma ideed tutvustama ja ka tagasisidet saama.

Hiljem hakkavad meeskonnad tegelema reklaamvideo jaoks käsikirja loomisega ning pitch‘i kirjutamisega.

Järjekordset üllatuskülalist tutvustatakse noortele kell 20.00, ikka ZOOMi vahendusel.

Представляем график. Это будет самый напряженный день, график плотный!

Сегодня опытные образцы должны быть готовы к 8 вечера, и команды должны начать думать о своих подачах, видео и представлениях.

У каждой команды будет 4 минуты, чтобы поговорить с наставником (Питером, Яной и Алексом), во время которого они должны представить свою идею и получить обратную связь.

Позднее вечером команды должны будут написать сценарий для своего рекламного видео и начать писать презентацию.

Также будет еще один неожиданный гость, который будет представлен в 8 вечера через ZOOM.

 

0
08.04.20 / 14:04

Don´t waste time / Ära raiska aega / Не трать время!

07.04.20 / 20:00

Lauri Sokk – special guest / erikülaline/ cпециальный гость

Lauri Sokk – special guest / erikülaline/ cпециальный гость

Lauri Sokk introduces himself and his story. Throughout describing his journey to winning the Hack the Crisis Estonia, he is giving tips and ideas that could help the teams become as succesful and known as they can be, using their full potential.

Choose a leader for your team – someone like a good mother, who’s not involved all the time, but at the right time takes the team to the right course”.

„If you can’t see the leader, he’s a good leader.”

 


 

Lauri Sokk tutvustab end ja oma lugu. Kirjeldades oma teekonda Hack the Crisis Estonia võitmiseni, annab ta jooksvalt nõuandeid ja ideid, mis võivad meeskondadele abiks olla edukuse ja tuntuse kogumisel, kasutades oma kogu potentsiaali.

„Valige oma tiimile juht – keegi, kes on nagu hea ema, kes pole küll alati kõigega seotud, kuid õigel ajal viib meeskonna õigele teele.”

„Kui te ei näe oma juhti, siis on tegu hea juhiga.”

 


 

Лаури Сокк представляет себя и свою историю. Во время описания своего пути к победе в Hack the Crisis Estonia он дает советы и идеи, которые могут помочь командам стать настолько успешными и известными, насколько они могут, используя весь свой потенциал.

“Выберите лидера команды – кого-то, похожего на хорошую мать, который не вовлекается постоянно, но в нужное время ведет команду в правильном направлении.”

“Если вы не видите лидера, он хороший лидер.”

0
07.04.20 / 19:56

Don’t be afraid to start again!

07.04.20 / 19:39

Prototypes / prototüübid / прототипы

07.04.20 / 19:36

Learn Adobe XD in 5 minutes

07.04.20 / 18:39

How to identify my Target Market?

07.04.20 / 18:25

Dreamteam

Dreamteam

It’s not easy to meet new people with the same interests as theirs.


Inimestel pole piisavalt kõike… nad ei saa kohtuda teiste inimestega, ei saa minna kooli, jõusaalidesse jne. Pole lihtne kohtuda uute inimestega, kellel on samad huvid.


Людям не хватает достаточна общения… Они не могут встретиться с другими людьми, не могут пойти в школу и тд. Теперь знакомиться с новыми людьми стало в разы сложнее!

0
07.04.20 / 18:24

Corona versus

49% People don’t like staying at home, can’t to go outside, they are bored.


49%-le Inimestest ei meeldi püsida kodudes, seega on nad väsinud.


49% Oпрошенным не нравится сидеть дома, ведь там нечего делать.

0
07.04.20 / 18:22

Power to go

Everyone stays at home in their phones, they want to go out,  but they can’t charge their phone outside.


Kõik püsivad kodudes, oluline on telefon ja neid ei saa nad laadida väljas. Inimesed ei saa õues laadida oma telefone. 


Все сидят дома в своих телефонах, они нуждаются в выходе наружу, но они не могут зарядить свои телефоны снаружи.

0
07.04.20 / 18:20

Teatime

 Lack of social connections, people can’t go out and meet their friends.


Puuduvad sotsiaalsed kontaktid, inimesed ei saa minna välja ega kohtuda sõpradega – nad vajavad kontakte.


Отсутствуют социальные контакты, люди не могут выйти наружу и встретиться с друзьями – им необходимо общение.

0
07.04.20 / 18:19

GoWin19

Boredom, lack of socialisation. People are separated and they have nothing to do.


Igavus, vähene sotsialiseerumine. Inimesed on lahus ja neil pole midagi teha. Fookus: igale vanusele.


Скука, недостаток социализации. Люди разделены и им нечем заняться.

0
07.04.20 / 18:18

Pumpkins

Pumpkins

There are not enough workplaces for everyone.


Kõigile pole enam töökohti. 


Всем не хватает рабочих мест.

0
07.04.20 / 18:17

Pole üksi

Pole üksi

Many elderly people are alone and not mentally stable. Because of quaratnine it has only gone worse.


Väga suur hulk eakatest on üksinduses. Nad hindavad oma vaimse seisundi väga pahaks, sest karantiini tõttu see ainult halvenes.


Очень многие пожилые люди – одиноки. Многие пожилые люди оценивают своё состояние общение ужасным, а с карантином всё только ухудшилось.

0
07.04.20 / 18:16

Etveb

Homework that has to be done through the internet is not a good solution. The schools weren’t ready for quarantine


Suuremas osas koolid polnud valmis karantiini jaoks, seetõttu, suuremas osas, kõik kodutööd lähevad posti kaudu, mis ei ole nii mugav.


Дистанционное обучение, большинство из них не было готов и большинство заданий скидываются на почту, что довольно неудобно.

0
07.04.20 / 18:15

Print through

Print through

Healthcare providers are in need of tools in hospitals. The tools are necessary, but they are not available.


Tervishoiuteenuse osutajad vajavad haiglates vahendeid. Need on vajalikud, kuid pole saadaval. Viirus levib, nii et seda olukorda tuleb lahendada.


Медицинские работники нуждаются в инструментах в больницах. Они необходимы, но они недоступны. Вирус распространяется, поэтому это должно быть исправленым.

0
07.04.20 / 18:14

Kakamas

Kakamas

People are sitting at home, not caring about their appearance, not wanting to show themselves on screens.


Inimesed istuvad kodus, ei hooli oma välimusest, ei taha ennast pildistada ja end ekraanidel näidata.


Люди сидят дома, не заботясь о своей внешности, не желая представить себя и показать себя на экранах.

0
07.04.20 / 18:13

YouthClubActive

YouthClubActive

 Cafes are closed and people can’t go there to eat out.


Kohvikud on suletud ja inimesed ei saa minna välja sööma.


Молодые не имеют возможности достаточно нормально питаться, так как кафе и рестораны закрыты.

0
07.04.20 / 18:12

KovSafeForti

KovSafeForti

Shops are overwhelmed with orders online and delivering is extremely long.


Kauplused on tellimustega ülekoormatud (veebipoed) ja ooteaeg pikk.


Mагазины переполнены заказами (интернет-магазины), и доставка осуществляется очень долго.

0
07.04.20 / 18:11

Stay Together

Stay Together

People are in lack of money and lack of financial knowledge. Big spendings, no income.


Inimestel on rahast ja finantsteadmistest vajaka. Suured väljaminekud, aga sissetulek puudub.


Людям не хватает денег и финансовых знаний. Большие расходы, нет дохода.

0
07.04.20 / 18:09

Netikool

Netikool

There is no good solution for distance studying. People, that haven’t gone to high schools or gotten higher education, can’t properly work or study.


Kaugõppeks pole head lahendust. Lapsed ja täiskasvanute keskkooli õpilased ei saa füüsiliselt koolides viibida ja neil on raske kodus olla-õppida.


Нет хорошего решения для дистанционного обучения. Взрослые не могут быть в школах физически, и им трудно быть дома. О, те, кто не имеет высшего образования.

0
07.04.20 / 18:07

Väledad Tiigrid

Väledad Tiigrid

Flight attendants, passengers and airports lose money, because of the quarantine.


Stjuardessid, reisijad ja lennujaamad kaotavad karantiini tõttu raha. Inimesed ei saa kuhugi lennata.


Стюардессы, пассажиры и аэропорты теряют деньги из-за карантина. Люди не могут никуда летать.

0
07.04.20 / 18:06

Saarde

Saarde

People can’t be physically active, their moving abilities are not as good as they should be.


 Inimesed ei saa olla aktiivsed, nende liikumisvõime pole nii hea, kui peaks olema.


люди не могут быть активными, их двигательные способности не так хороши, как следовало бы.

0
07.04.20 / 18:03

Viktori tiim

Viktori tiim

Young people have difficulties understanding that we are in crisis, distance studying is hard and they have no information.


Noortel inimestel on raske mõista, et oleme kriisis, samuti ei mõisteta kodutöid.


Молодым людям трудно понять, что мы находимся в кризисе, они тем более не могут понять домашнюю работу.

0
07.04.20 / 18:02

E-abi

Not understanding school subjects and topics at home, more pressure for the students.


Ei mõista koolitöid, mida oleks lihtsalt teha koolis, samuti rohkelt raskusi õpilastele. 


Непонимание предметов и тем дома (легче делать в школе), больше давления на учеников.

0
07.04.20 / 18:00

Kastisüsteem

Kastisüsteem

Brothers and sisters are interrupting studying.


Vennad ja õed sekkuvad õppimisse.


Братья и сестра вмешиваются в учёбу.

0
07.04.20 / 17:59

Musicfam

What would be the most effective musical activity for people to do in home so they could be at home.


 Milline oleks kõige tõhusam muusikaline tegevus, mida inimesed saaksid kodust väljumata teha?


Что было бы наиболее эффективным музыкальным занятием для людей дома, чтобы не выходить из него.

0
07.04.20 / 17:57

GoldenGlory

GoldenGlory

Children can’t go out, they have to stay home, thus they are not following the rules of quarantine.


Lapsed ja noorukid rikuvad karantiini reegleid, sest nad ei tea millega tegeleda kodus.


 Дети и подростки нарушают введенные правила карантина, им нечем заняться.

0
07.04.20 / 17:56

Äkki

Äkki

News portals don’t help people cope with the crisis, they are only talking about the virus, not about anything else.


Uudisteportaalid ei aita inimestel kriisiga toime tulla, nad räägivad ainult kriisist ega mitte millestki muust. See peab muutuma!


Новостные порталы не помогают людям справляться с кризисом, они только говорят о нём и всё! Это нужно менять!

0
07.04.20 / 17:56

The Rambunctious Entrepeneurs

The Rambunctious Entrepeneurs

 A lot of people are finding out that they don’t have motivation. Young people are not motivated enough to develop.


Paljud inimesed mõistavad, et neil pole motivatsiooni. Noored pole piisavalt motiveeritud arenema.


Многие люди осознают, что у них нет мотивации. Молодые люди недостаточно мотивированы, чтобы развиваться.

0
07.04.20 / 17:53

Let’s hang

Let’s hang

A lack of face to face contact. It’s ruining physical and mental health. Too much time on the Internet.


Puudub näost näkku kontakt, mis rikub nii vaimset kui ka füüsilist tervist ja toob kaasa liiga palju aega Internetis.


Малый контакт от лица к лицу. Это рушить как физическое здоровье, так и психическое. Слишком много времени в Интернете.

0
07.04.20 / 17:52

Crisis WHO

Crisis WHO

How to work with some resources on the internet, how to find the right resource.


Kuidas töötada mõnede ressurssidega internetis, kuidas leida õigeid ressursse?


Как работать с некоторыми ресурсами в интернете; Как найти нужные ресурсы

0
07.04.20 / 17:51

Sportflex

Sportflex

Easing the problem of not doing sports together.


Vähendada hetkelist probleemi üheskoos sportimisega. 


Упрощение проблемы, не делания спорта вмете.

0
07.04.20 / 17:49

Localhost

Localhost

Teachers and students need a platform in which they could find solutions for studying much faster than right now.


Õpetajad ja õpilased vajavad platvormi, kus nad saaksid leida õppimiseks lahendusi palju kiiremini.


Учителя и ученики нуждаются в  платформе, в которой они могут найти решения для более лёгкого обучения.

0
07.04.20 / 17:45

ZOOM – problem presenting / probleemide esitlemine / представление проблем

Unustage ideed ja pange fookus probleemile!

0
07.04.20 / 17:03

4 Ways to Improve your Brainstorming / 4 võimalust ajurünnaku täiendamiseks / 4 возможности для дополнения мозгового штурма

07.04.20 / 16:35

Defining a Problem / probleemi määrtlemine / oпределение проблемы

07.04.20 / 16:22

Instructions / instruktsioonid / инструкции

Instructions / instruktsioonid / инструкции

Today’s schedule

 • Trying to forget the idea that has already been in our minds, brainstorming as many ideas as possible.
 • Do not judge or criticize!
 • The nannies are also helping.
 • Forgetting the ideas and focusing on problems.
 • Choosing 1 specific problem
 • Understanding the customers and finding the “secret recipe” of your idea
 • Prototype ideas, tools. Finding solutions, but not building full products, only prototypes.

Tänase ajakava nõuanded

 • Proovige unustada olemasolev idee, tehke ajurünnak nii paljudele kui võimalik. 
 • Kriitika ja muu negatiivne pole teretulnud!
 • Nannid on abiks alati olemas!
 • Unustage ideed ja pange fookus probleemile.
 • Valige üks kindel inimene.
 • Mõistke kliente ja avastage “salajane retsept” idee teostamiseks. 
 • Prototüüpide ideed ja vajalikud vahendid – valige, tegutsege!
 • Leidke lahendused, kuid ärge ehitage kogu toodet, vaid ainult prototüüp!

Рекомендации сегодняшней программы

 • Попробуйте забыть идею, которую Вы уже придумали, сделайте мозговой штурм на столько количества новых идей, сколько только можно.
 • Критика и всё остальное негативное не приветствуется. Не нужно критиковать!
 • Няни всегда готовы помочь!
 • Забудьте идеи и сфокусируйтесь на проблеме.
 • Поймите клиента и откройте “Тайный рецепт” для осуществления идеи.
 • Прототипы идей и необходимые принадлежности – выбирайте, действуйте!
 • Ищите решения, но не начинайте сразу строить готовый продукт, только прототип.

0
07.04.20 / 16:10

Let´s hack it!

07.04.20 / 16:00

Day 2 started / Päev 2 algas / День 2 начался

07.04.20 / 10:26

У-у-ух! я больше люблю

06.04.20 / 23:50

HACK the CRISIS: Youth 👍✨ 6.–9.04.20

HACK the CRISIS: Youth 👍✨ 6.–9.04.20

🇪🇪 4 päeva, 3 töökeelt, 150+ osalejat 🇬🇧 4 days, 3 working languages, 150+ participants 🇷🇺 4 дня, 3 рабочих языка, более 150 участников

✍️ “Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible.” – Francis of Assisi

Aitäh 🙏 Thank you 🙏 Спасибо!

0
06.04.20 / 23:35

Good night / Head ööd / Спокойной ночи

Good night / Head ööd / Спокойной ночи

“Rest and sleep are for the strong,” – Sandra Raju

 


“Отдых и сон для сильных,” – Sandra Raju

 


“Puhkus ja uni on tugevate jaoks,” – Sandra Raju

0
06.04.20 / 20:45

See you tomorrow at 4pm in Zoom! Kohtume homme kell 16:00 Zoomis! Увидимся завтра в 16:00 в Zoom!

06.04.20 / 20:40

Thank you / Aitäh / Спасибо!

06.04.20 / 20:38

Participants / Osalejad / Участники

06.04.20 / 20:38

Participants / Osalejad / Участники

06.04.20 / 20:37

Organisers / korraldajad / организаторы

06.04.20 / 20:32

Päeva kokkuvõtte / Overview of the day / Итог дня

 

Teams are already building prototypes!
Stages 1 and 2 should be done by today.
“Pick the craziest idea and go for it, it may be the best idea, even though you don’t know how to make it real yet.” – Alex
Don’t just look for the safe idea.
Go out and look for fresh perspectives, communicate and ask questions.
The form must be filled!
Making screenshots, because we have so many people together!

 


Prototüübid aina valmivad!
Esimesed sammud on juba sel teekonnal tehtud.
“Võtkem kõige hullumeelsem idee ja jätkakem sellega, see võib olla parim mõte, mida Sa veel sel hetkel ehk teostadagi ei oska.” – Alex
Lõpetagem mõtlemine “ohutust ideest”.
Uuri-otsi uusi vaatenurki, suhtle inimestega ja küsi küsimusi.
Ajaloo jäädvustamiseks loodi Screenshot, kuna väga palju inimesi oli koos.

 


Прототипы только создаются
Первые шаги, то есть 1-ый и 2-ой уже на сегодняшний день сделаны на этом пути.
“Возьмите самую сумасшедшую идею и продолжайте с ней, это может оказаться лучшей мыслю, которую Ты ещё на данный момент не знаешь как совершить.” – Alex
Перестаньте думать о “Безопасной идее”.
Изучай, ищи новые точки видения, общайся с людьми и задавай вопросы.
Для увековечивания истории создали скриншот, так как было очень много людей вместе.

0
06.04.20 / 20:20

LIVE: Sandra + group picture / grupipilt / групповое фото

LIVE: Sandra + group picture / grupipilt / групповое фото

Facebook evendi LIVE

Memorable thoughts / meeldejäävad mõtted / запоминающиеся мысли

 

“If you have an idea, you must take the first step straight away. Start anywhere, even if it’s just from the smallest things.”

“Obstacles are like stair steps in life, you hit them, but you keep on climbing.”

“This Hackathon is a perfect way to learn how to fail.”

“If you want to go fast, go alone, but if you want to go for long, go with a team.”


“Kui teil on idee, tuleb sellega alustada! Alusta ükskõik kuidas, kasvõi kõige väiksemast killust.”

“Takistused on kui trepiastmed, millel takerdudes jätkad siiski ronimist.”

“Häkaton on parim viis õppida ebaõnnestuma.”

“Kui soovite minna kiirelt, minge üksi, kuid kui soovite minna pikaajaliselt, minge koos meeskonnaga.”


“Если у Вас есть идея, то нужно её начинать осуществлять! Начинай как хочешь, даже с самой маленькой задумки.”

“Препятствия – как шаги в жизни, ты ударяешься о них, но продолжаешь подниматься вверх.”

“Хакатон лучший способ как научиться не ошибаться.”

“Если Вы хотите идти быстро, идите одни, если Вы хотите идти долго, то идите с командой.”

 

0
06.04.20 / 20:10

Sandra´s Q&A hosted by Argo

Sandra´s Q&A hosted by Argo

“Hackathon is like learning how to walk. You’ve never done this before so you must learn in the process.”


“Häkaton on justkui kõndima õppimine. Sa pole seda veel kunagi läbi teinud, kuid õpidki protsessi käigus.“


“Хакатон это как учиться ходить. Ты никогда этого еще не делал, поэтому ты учишься во время процесса”

0
06.04.20 / 20:02

LIVE in ZOOM – Sandra Raju

LIVE in ZOOM – Sandra Raju

What keeps me going, is that I´ll keep on going!

 

 

0
06.04.20 / 20:00

Another surprise

06.04.20 / 18:36

Kristel Aaslaid

Kristel Aaslaid

Memorable thoughts / meeldejäävad mõtted / Запоминающиеся мысли

   

ENG

“It’s bad to do great things alone, in that case there is just a lack of motivation”.

“It’s great that you never know anything. You may find someone from another side of the world that thinks like you.”

Advice “Do research and look everywhere for answers”.

“I’m just vibing through you guys!”

“Every time I think I may have a good idea, I discover that someone has already done it”.

“If you can’t play the piano, don’t go near the keyboard and if you’re better at playing drums, keep on doing that. Maybe someday you can do those things together, learn and practice new things”.

 

EST

“Midagi üksi ellu viia on halb, siis pole selleks motivatsiooni”

“On tore, et iial ei tea, millal leiad kedagi kuskilt maailmast, kes mõtleb täpselt nagu Sina”

Soovitus “Tehke uurimustööd ja otsige kõikjalt vastuseid”.

“Ma lihtsalt sujuvalt liigun teiega kaasa!”

“Igakord, kui mul on hea idee, siis on keegi selle juba avastanud ja teoks teinud”.

„Kui te ei saa klaverit mängida, ärge minge üldse mitte klahvistiku lähedalegi ja kui oskate paremini trummi mängida, siis jätkake sellega. Võib-olla saate kunagi neid asju ka koos teha, uusi asju õppida ja harjutada”.

 

RUS

“Плохо когда что-то нужно делать одному, тогда отсутствует мотивация”.

“Отлично, когда никогда не знаешь, когда найдёшь кого-нибудь в мире, кто думает точно также как и ты”.

Совет “Исследуйте и ищите ответы”.

“Я просто плыву с вами!”

“Каждый раз, когда у меня появляется хорошая идея, то её кто-то уже открыл и воссоздал”.

“Если вы не умеете играть на пианино, не подходите вообще к нему близко и если у вас получается лучше играть на барабанах, то продолжайте лучше это. Возможно когда сможете эти вещи совместить, что-то новое изучить и попрактиковаться в этом”.

0
06.04.20 / 18:13

Impact of COVID-19 on European tech

Impact of COVID-19 on European tech

Also, guys, here’s some cool data on how COVID-19 is changing different industries. Check it out!

 

Samuti, siin on mõned vahvad andmed sellest, kuidas COVID-19 mõjutab erinevaid valdkondi. Soovitame vaadata!

 

А еще, вот классные данные о том, как COVID-19 влияет на разные индустрии. Посмотри!

0
06.04.20 / 18:12

Find a real problem / Leia reaalne probleem / Найдите реальную проблему

06.04.20 / 17:58

Asking questions

06.04.20 / 17:58

Asking questions

06.04.20 / 17:46

What is Design Thinking

06.04.20 / 17:46

How to ask a question: conducting research for your startup

06.04.20 / 16:51

#main-info-est

06.04.20 / 16:50

#main-info-rus

06.04.20 / 16:50

#main-info-eng

06.04.20 / 16:42

Hakkame pihta!

06.04.20 / 16:40

Millised on head küsimused?

06.04.20 / 16:36

Saame tuttavaks mentoritega – Maarja

06.04.20 / 16:32

Saame tuttavaks mentoritega – Kadi

06.04.20 / 16:30

Saame tuttavaks mentoritega – Rimante

06.04.20 / 16:28

Saame tuttavaks mentoritega – Peter

Saame tuttavaks mentoritega – Peter

“Even the craziest ideas are welcome, do not be shy! Don’t be mainstream, be brave!”

 

“Isegi kõige hullemad ideed on oodatud, ärge hoidke end tagasi! Ärge sulanduge halli massi, olge julged!“

 

“Даже самые безумные идеи приветствуются, не нужно стесняться! Не будь мейнстримом, будь смелым!”

0
06.04.20 / 16:25

Saame tuttavaks mentoritega – Helen

Hack the Crisis: Youth noorte häkatoni korraldavad Prototron, Haridus- ja Teadusministeerium, HITSA, Garage48, Startup Estonia, Swedbank, Noored Kooli, Tagasi Kooli, Edukoht, Tech Heroes Club ja Narva Loomeinkubaator OBJEKT.

Lisainfo Prototroni kodulehelt

 


Ajajoone toimetajad:

Märka Last meediatiim koosseisus Triin Sooäär (16), Sirely Veri (17) ja Johannes-Emmanuel Allas (17)

Juhendaja: Kristi Märk

Vaata ka meie teisi ajajooni
Märka Last  /  Igale koolilapsele arvuti Lastega ja lastele

 

TIMELINE – Hack the Crisis: Youth


0
Easysoftonic
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.