Scroll Top

Veebitund: Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel

Laste-haal-uus-–-koopia

Andra Reinomägi
Laste ja noorte õiguste osakonna nõunik
Õiguskantsleri Kantselei

Oktoobris toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimistel saavad osaleda 16-aastased ja vanemad inimesed. Noorematel valimisõigust ei ole. Ometi on kõigil lastel, nagu täiskasvanutelgi, oma vajadused, soovid ja arvamus. Laste ja noorte arvamust ära kuulama ning tõsiselt kaaluma kohustab ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti on ühinenud. Kuna kohaliku omavalitsuse üheks põhimõtteks on igaühe (sh ka laste ja noorte) seaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kohustus ning valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel, on oluline, et valimistel osalejad peaksid silmas kõigi, sh ka laste ja noorte huve.

Igas kogukonnas elab väga erinevate võimaluste ning vajadustega lapsi ja noori, kes soovivad, et otsustajad neid kuulaks ja nende arvamustega ka arvestaks. Kohalike valimiste eel võiks kohalikud otsustajad mõelda sellele, kuidas lapsed ja noored saaksid ühiskonna ja kogukonna liikmetena kohaliku elu korraldamisel osaleda ja kaasa rääkida. Selleks, et kandidaadid oleksid kursis laste ja noorte mõtetega, soovime koostöös Õiguskantsleri Kantselei, Lastekaitse Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskusega laste mõtted ühiskonnas kuuldavamaks teha.

Laste mõtete kogumiseks ja nende igapäevaelu ja kohalikku elukorraldust puudutavate ootuste kaardistamiseks oleme ette valmistanud 45-minutilise veebitunni, et lastega koos neid teemasid arutada.

Teema sobib hästi näiteks ühiskonnaõpetuse tundi. Kuigi õpetaja saab tunnis olla kuulaja rollis, oleme tänulikud, kui õpetaja arutleb lastega enne külalistundi lapse õiguste, laste osalusõiguse ja kodukoha elukorralduse ning otsustusprotsesside üle.

Veebitunni viime läbi lastele harjumuspärases veebikeskkonnas – olgu selleks Zoom või mõni muu keskkond, millega lapsed on harjunud. Lepime selle eelnevalt õpetajaga kokku. Slaididele lisaks jagame tunni jooksul lastele lingid kahele videoklipile, palume sisestada märksõnu Mentimeetrisse ning kirjutada arvamusi Google Formsi küsimustikku. Kõik vajalikud lingid saavad lapsed tunni jooksul vestluseaknasse, et need siis ise avada. Kuna tunnis osalemine eeldab osalejalt mitme akna vahel iseseisvalt liikumist, sobib veebitund pigem vanematele lastele – alates põhikooli III astmest.

Tunnis kasutame järgmisi materjale:

Tunni jooksul kogutud laste mõtteid kasutame anonüümselt valimiste eelsete sõnumite ettevalmistamisel. Ühegi lapse nime ega isikut tema väljaöeldud mõtetega ei seostata.

Veebitunnid viime läbi kümnekonnas koolis ning oleme juba ette tänulikud neile, kes selleks oma nõusoleku andnud.

Lisaks kutsume üles kõiki koole kõnealust teemat käsitlema ning õpilastega sel teemal vestlema, kuna selle vormi https://forms.gle/VVXhLDkeg1MKiTSS9 abil anname võimaluse sõna sekka öelda ka kõigil teistel lastel ja noortel.  

Lisainfot laste õiguste kohta leiab õiguskantsleri veebilehelt. Samuti soovitame tutvuda ka juhendiga Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus KOV valimiste ajal.

Lugupidamisega

Õiguskantsleri Kantselei
Lastekaitse Liit
Rakendusliku Antropoloogia Keskus

Lisainfo:
Andra Reinomägi
andra.reinomagi@oiguskantsler.ee

 

0
Easysoftonic
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.