Uudised

Uudised ja teated meie tegemistest
IMG_20200818_161204

31 dets.: Можно подавать заявки в независимую сеть молодежного совета Союза защиты детей

Молодежный совет Союза защиты детей создает общенациональную независимую сеть, которая станет связующим звеном между реальным нынешним положением и мнением детей и молодежи Эстонии и различными организациями и руководящими лицами. Образно…

IMG_20200818_161204

16 dets.: Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustikku

Lastekaitse Liidu noortekogu on loomas üle-eestilist vabavõrgustikku, mis on ühenduslüliks Eestimaa laste ja noorte reaalse hetkeolukorra ja arvamuse ning erinevate organisatsioonide ja otsustajate vahel. Piltlikult öeldes on see suur nõuandev kogu, kus igaüks saab panustada lähtuvalt oma isiklikest kogemustest ja teemadest, mis talle südamelähedased.