MTÜ Lastekaitse Liit , Endla 6-18, Tallinn 10142

Kes me oleme?

Mul on õigus igal ajal oma mõtteid mõtelda, mul on õigus teistelegi oma mõtteid ütelda!

Märka Last on juba aastaid tuntud kui Lastekaitse Liidu veebikiri, mille eesmärk on tutvustada lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning anda häid näpunäiteid lapsevanematele ja spetsialistidele. Ning nagu näete, on nüüdsest olemas ka Märka Last kui Lastekaitse Liidu noortekogu infoportaal, kus saavad kokku lapsed, noored ja täiskasvanud ning info, ideed ja inspiratsioon. 

Tuumikuks Lastekaitse Liidu noortekogu, eesmärgiga kaasata lapsi ning noori üle terve Eesti. Juba praegu on toimetuses noori, kes pärit Tartust, Jõhvist, Türilt, Sauelt, Lihulast ja Talllinnast. Oma tegevuses  lähtume lapse õiguste konventsioonist. Mentorite ja juhendajatena on kaasatud Lastekaitse Liidu kollektiiv ning paljud koostööpartnerid.

Märka Last noortetoimetus

Triin Sooäär (16) Tallinn

LASTEKAITSE LIIDU NOORTEKOGU JUHT

MÄRKA LAST NOORTETOIMETUSE JUHT

Facebook

Võttes elu justkui lõputu jõena, olen optimistliku ellusuhtumisega noor, kes on Lastekaitse Liidu noortekogu liige, Märka Last veebiplatvormi noortetoimetuse juht ja loodava vabavõrgustiku üks eestvedajatest, JUST Filmi lapse õiguste programmi meeskonna liige, Kesk-Eesti Tre noortesaate saatejuht, Järvamaa noortekogu liige, ENL aktivist, MTÜ NÜ T.O.R.E tugiõpilaseeskuju.

Lisaks sisustavad mu päevi veel mitmed seosed erinevate organisatsioonide ja projektidega. Olles mitmete algatuste ja traditsioonide algatajaks, lähtun alati enda südameteemadest – aidata panna särama ka teisi lapsi ja noori. Olgu selleks viisiks siis mõne sündmuse korraldamine, algatuste loomine või lihtalt inspireeriv mõttetera.

✏️ Üks mõte:  Iga noor on justkui särama hakkamist ootav täht

Loe lähemalt – Triin Sooäär: “Iga noor on justkui särama hakkamist ootav täht”

Olen meeskonnamängija, kes huvitub ja hoolib laste kaasamisest, osalusest ja nende õigustest. Kauaaegse Lastekaitse Liidu noortekogu ja Eurochild Children´s Council´i liikmena olen näinud, milline on laste olukord Eestis võrreldes Euroopaga laiemalt.

Minu jaoks on kaks kõige tähtsamat südameasja tants ja sõnavabadus. Lastel ning noortel on võimalus sõna sekka öelda, aga probleemiks on vähene info liikumine või valearusaam, et meid, noori tegelikult ei kuulata.
Mina soovin, et tekiks vaba keskkond, kus IGAÜKS teaks ja julgeks häält teha. Seda ei pea küll nii otseselt võtma. Igaühe hääl on erinev, mõni võib väljenduda tantsus, mõni paberil, mõni muusikas, laulus.

✏️ Üks mõte:  Meie, noored oleme ideaalses eas, kus meid kuulavad nii lapsed, eakaaslased kui ka täiskasvanud. Kasutagem seda eelist!

Loe lähemalt – Kärg Valner: “Lapselikkus ja südamest juhindumine muudavad elu põnevaks”
Galerii | Kärg Valner: “Nii lapsed kui europarlamendi saadikud on ennekõike lihtsalt inimesed”

Kärg Valner (17) Tartu

LASTEKAITSE LIIDU NOORTEKOGU ESINDAJA EUROCHILDIS

MÄRKA LAST LOOMEPESA TOIMETAJA

Facebook 

Kulla Saatmäe (16)  Lääneranna vald / Pärnu

LASTEKAITSE LIIDU NOORTEKOGU ASEJUHT

MÄRKA LAST NOORTETOIMETUSE TOIMETAJA
Facebook

Olen õpihimuline noor, kellele meeldib uusi kogemusi ja oskusi saada ning oma ideid jagada. Mõned aastad tagasi hakkasin rohkem tähelepanu pöörama osalusele. Mind on inspireerinud teised noored ja nende ettevõtmised. Loodan, et keegi leiab tulevikus ka minu tegemistest selle lõngajupi, mis õige teeotsa kätte näitab.

Põhiliselt olen tegelenud spordi ja muusikaga, aga võõraks pole jäänud ka näitlemine, fotograafia ega rahvatants. Olen Lääneranna Noortevolikogu liige ja löön kaasa ka Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilasesinduses. Mulle meeldib korraldada erinevaid ettevõtmisi ja olla tegus.

Minu üheks sooviks on see, et pole vahet, kas oled 5-aastane või 17-aastane, kui tunned, et sul on häid ideid ja põnevaid mõtteid, siis pead sa saama neid jagada. Ainult koos saame midagi paremaks muuta.

✏️ Üks mõte:  “No one is too small to make a difference” – G. Thunberg (Keegi pole liiga väike, et midagi muuta)

Märka Last noortetoimetuse algse tuumiku liikmed, kes on andnud olulise panuse, et see kontseptsioon sünniks ja areneks.

Dalia Doman
Üks mõte:  Teiste aitamine avardab maailma.” ‒ Fanny de Sivers
Loe lähemalt – Dalia Doman: “Minu jaoks on ilusad mu sõbrad ja see side, mis mul nendega on”

Sirely Veri
Üks mõte: 
Tibusammul, kiire hoota igaüks võib maailma muuta, ent uljaspäi ei tasu loota, et sünnib edu raske tööta.
Loe lähemalt –  Sirely Veri: “Leidkem üles oma õnne valem”

FOTO- ja VIDEOPESA

Joosep Michels (16) Lihula
Facebook

9. klassi õpilane ja Nortsi Production kaasasutaja.
Iseloomult olen sarkastiline ja naljast aru saav inimene. Mulle meeldib veeta aega koos sõpradega ning jalutada looduses. Peamisteks huvialadeks on muusika, videograafia ja fotograafia. Mulle meeldib videograafiaga tegeleda, kuna see on maailm, kus on tohutult võimalusi, et olla omapärane.

Filmides meeldib mulle alati see, kui on kasutatud uusi lahendusi ja nippe, et saada kaadreid, mis tunduvad ebareaalsed. Väga pean ka lugu sellest, kuidas lugu edasi antakse.
Eelmisel aastal valmis meil Joosep Matjuse juhendamisel rannaniitude teemaline loodusfilm „Loodusega koos”, mis on ühtlasi ka minu uurimistöö 9. klassi lõpetamiseks.

Indrek Kivisalu (15) Lihula
Facebook

Lihula Gümnaasiumi 9.klassi õpilane. Tegelen mitmete projektidega nii noortemajas kui ka Lihula Gümnaasiumis. Olen aktiivne ja tubli õppija ning käinud mitmetel olümpiaadidel – see õppeaasta lausa kaheksal.

Kogemused noortühendustega on Lihula noortemaja ja Lääneranna noortevolikogus.
Tegelen ka muusikaga.

Hobiks on filmindus, mille leidsin projekti kaudu, mille kirjutamisel osaline olin. Huvi oli eelnevalt, aga ei olnud vahendeid.
Projekti kaudu saime endale tehnika ja juhendaja, kelleks oli Joosep Matjus (,,Tuulte tahutud maa” autor), kellega siiani koostööd jätkame.

Markus (19) Saue
Facebook

Olen Markus, Lastekaitse Liidu videograaf ja Saue Noortekeskuse vabatahtlik. Saue Gümnaasiumi abiturient ja ka Saue Gümnaasiumi õpilasesinduse liige. Olen meeskonnamängija ja aktiivne osavõtja nii koolisisestest kui ka muudest projektidest.

Hobideks on foto- ja videograafia, laulan Saue Noorte Meeste kooris ja meeldib mäesuusatamine.

Toetavad taustajõud

Ma olen hästi seda usku, et ainuke asi, mis on tugevam, kui meie ise, on keskkond, kus viibime. Õnneks on see keskkond sageli meie enda valik, kuna saame ise otsustada, keda kuulame, millises infoväljas oleme või mis veelgi olulisem – millist sisu ise loome.

Kirjutamine on tegevus, mis on saatnud mind peaaegu läbi kogu mu elu. Olin päris väike,  kui hakkasin mingeid asju üles märkima. Seda ennekõike selleks, et mul oleks täiskasvanuna meeles, kui palju lapsed tegelikult asjadest aru saavad ning kuivõrd sisuliselt kaasa suudavad mõelda.

Sealt alates on kaustik ja pastakas olnud mu lahutamatud kaaslased kogu ülejäänud elu. See on viis, kuidas ma elan, mõtlen, asjadest aru saan ja olukordi analüüsin.

Siinse dünaamilise infoplatvormi peamine eesmärk on võimendada laste ja noorte häält.

Anda neile sõna ning seejärel ka päris päriselt kuulata,
mida nad
arvavad,
mõtlevad,
tunnevad,
millest unistavad.

✏️ Üks mõte:  Mis siis, kui kõik siin elus on vaid ühe idee, ühe inimese või ühe loo kaugusel?

Loe lähemalt – Kristi Märk: “Mis siis, kui…?”

Kristi Märk, Lihula / Tallinn
Märka Last toimetaja
Lastekaitse Liidu noortekogu koordinaator
kristi.mark@lastekaitseliit.ee / Facebook 

Ain Saare
Kujundaja

Nagu enamik suuri ja ägedaid asju, on ka see platvorm valminud koostöös.  Lastekaitse Liidu ja Märka Last toimetuse suur tänukummardus läheb kujundaja Ainile, kes on kordades rohkem kui lihtsalt kujundaja, vaid pigem strateegiline kaasamõtleja, sisuline koostööpartner, mentor ning meie sõber.

Aitäh Sulle!

Miks ja kuidas?

Märka Last portaali toimimise aluspõhimõtted ja väärtused on paika pandud paar nädalat enne Eestis välja kuulutatud eriolukorda, mil neidsamu põhimõtteid on väga vaja mitte ainult laste ja noorte, vaid kogu meie ühiskonna kontekstis.

Lähtume oma tegevuses järgmistest väärtustest

 • Inspiratsioon
  Sütitame läbi inspireerivate eeskujude majakad, millest seda iseenda sädet otsivad lapsed saaksid oma teekonnal juhinduda
 • Avatus
  Tegutseme ausalt ja läbipaistvalt, avades nii rõõme kui muresid, kuid keskendudes ennekõike lahendustele
 • Sidusus
  Oleme sillaks ja ühendajaks, mis aitab kokku tuua erinevad põlvkonnad, lastega seotud teemad, infokillud, inspireerivad eeskujud ja sütitavad sõnumid

 

Märkan ja aitan

 • Märkame end ümbritsevaid lapsi ning kajastame nende tegevusi, omaloomingut ja mõtteteri
 • Seda tehes järgime, et lugu või infokild oleks meie väärtustega kooskõlas ning järgiks laste meedias kajastamise head tava
 • Pakume välja lahendusi, arvamuste puhul põhjendame
 • Eesmärgiks on arendav, inspireeriv, toetav ja heatahtlik toon

M.I.S. – mina ise saan

M.I.S. ehk mina ise saan annab palju võimalusi luua midagi palju enamat kui uudisvoog või veebiajakiri.
Läbi selle saame kajastada erinevate muutuste kulgu ja ägedaid ettevõtmisi. Lisaks on sel moel hea viia laiema avalikkuseni sõnumid nagu “Mina ise saan muutusi luua”, “Mina ise saan ja tahan”, “Mina ise saan aidata”, “Mina ise saan märgata”, “Mina ise saan olla eeskujuks” jne.

 • Kindlasti leiab siin oma koha ka laste ja noorte endi looming, mis võib nii mõnelgi avada silmi või viia unistuste radadele.
 • See on hea ühenduspunkt igale loole või ettevõtmisele, kuna parim viis algatada mistahes muutusi, on ise midagi reaalselt ära tehes.
 • Ühtlasi on üks meie eesmärke luua sillad inspireerivate eeskujude ja lugejate vahel.

Kogu meie ettevõtmise üheks aluseks ongi eeskujuliikumine Valge Õhupall ning sellega seotud “Aga Mina” liikumine.

Aga mida ise ära teha saan?

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.